Inwentaryzacja dendrologiczna – profesjonalne usługi geodezyjne

inwentaryzacja dendrologiczna Inwentaryzacja dendrologiczna bardzo często określana jest również jako inwentaryzacja zieleni. To nic innego jak dokładny opis rozmieszczenia drzew i krzewów na wskazanym terenie. Inwentaryzacja zieleni uwzględnia takie kwestie jak rodzaj drzew, a także ich parametry tj. wysokość, szerokość uwarunkowana głównie wymiarami korony czy pnia. Inwentaryzacja dendrologiczna jest podstawowym działaniem podejmowanym w przypadku planowania wycinki drzew lub prac związanych z nowymi inwestycjami.

Dokumentacja realizowana w tym zakresie składa się z trzech części:

  • opisowej – zawierającej dokładne dane związane z uwarunkowaniami terenowymi
    i informacją o drzewach, które planowane są do usunięcia,
  • tabelarycznej – uwzględniającej dokładną inwentaryzację drzewostanu wraz
    z informacjami, jaką powierzchnię zajmuje,
  • graficznej – gdzie przedstawione jest dokładne położenie drzew i krzewów wraz
    z oznaczeniem numerycznym i odniesieniem do zestawienia tabelarycznego.

Realizacja usług geodezyjnych takich jak inwentaryzacja zieleni trwa zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu dni. Jest to uzależnione od wielkości terenu, a także ilości drzew i krzewów, które się na nim znajdują.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, to prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Mogą Państwo także odwiedzić osobiście nasze biuro, które znajduje się
w mieście Katowice przy ulicy Gen. Jankego 164. Pragniemy jednak zauważyć, że wszystkie nasze usługi świadczymy także w innych, okolicznych miastach, a stali klienci mogą liczyć na naszą pomoc na terenie całej Polski.