Inwentaryzacje budowlane, pomiary powierzchni i kubatur

pomiar powierzchni użytkowej

Kubaturę mierzy się i oblicza wg obowiązującej normy, kubatura to objętość  budynku, lub jego wydzielonej części. Pomiar kubatury budynku nie jest tożsamy z pomiarem powierzchni użytkowej. Pomiar powierzchni użytkowej w Polsce obejmuje powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach budynku z wyłączeniem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Na potrzeby pomiaru powierzchni użytkowej za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Pomiar powierzchni użytkowej ma znaczenie przede wszystkim dla celów podatkowych zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pomiar kubatury budynku i powierzchni użytkowej

Działamy na terenie całej Polski. Wykonujemy szeroko rozumiane inwentaryzacje budowlane na potrzeby między innymi oznaczenia powierzchni użytkowych do celów podatkowych, przygotowania dokumentacji projektowej. Dzięki wykonaniu pomiarów i planów hal produkcyjnych można przeprowadzić optymalizację procesów produkcyjnych co może radykalnie obniżyć koszty ruchu zakładu i podnieść zyski.

Mamy w swoim portfolio kilkadziesiąt tysięcy m2 powierzchni hal produkcyjnych, metryki lokali.

Na potrzeby Naszych Klientów opracowujemy dokumentacje powykonawcze inwestycji wraz z zestawieniami powykonawczymi powierzchni.

Współpraca z nami daje szanse na ekstremalnie szybkie wykonanie zadania, dla przykładu pomiary realizujemy z zastosowaniem najwyższej możliwej technologii co pozwala nam w 30 minut wykonać pomiary ok 3000 m2 skomplikowanej powierzchni mieszkalnej czy biurowej lub 15000 m2 powierzchni hal produkcyjnych. Dzięki temu nasze działania na obiekcie są nieuciążliwe i pomiary nie wymagają długiego zatrzymania procesów produkcyjnych, ponieważ możemy je wykonać w trakcie ruchu zakładu lub podczas przezbrajania maszyn.

pomiar kubatury budynku

Dzięki wykonaniu przez nas zadania otrzymują Państwo dokumentację o bardzo wysokiej dokładności, zawierającą rzeczywiste zwymiarowania z natury w każdym punkcie. W swojej pracy nie bazujemy na jakiejkolwiek dokumentacji archiwalnej, w związku z czym uzyskane wyniki pomiarów dokładnie odwzorowują stan faktyczny pozwalając na przemyślaną reorganizację powierzchni lub – w przypadku, kiedy wcześniejsze pomiary były zawyżone – obniżenie kosztów związanych z należnościami podatkowymi.

Inne zadania

Na potrzeby Naszych Klientów przeprowadzamy szereg działań związanych z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych. Specjalizujemy się m.in. w inwentaryzacji budowlanej oraz skaningu laserowym 3D. Zadania realizujemy na terenie całego kraju. Współpracujemy z klientami indywidualnymi przy pomiarach przestrzeni mieszkalnych oraz klientami biznesowymi. Prace pomiarowe wykonujemy również na rzecz instytucji oraz organizacji. Specjalizujemy się w pomiarach kubatury budynków niezależnie od ich przeznaczenia. Klientów zainteresowanych wykonaniem pomiaru zapraszamy do kontaktu.