inwentaryzacja powykonawcza budynku

Pomiary powykonawcze budynków i budowli – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Aby uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego konieczne jest załączenie do wniosku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta nazywana inaczej geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, musi być przygotowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawienia w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej budynku. Po przeprowadzeniu wszystkich pomiarów osoba uprawniona przygotowuje operat inwentaryzacji budynku.

Rola inwentaryzacji powykonawczej budynku

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (inwentaryzacja powykonawcza budynku) wprowadza budynek wraz z przyłączami do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie budynku i jego parametrów, a także w zakresie działki, która również zmienia swoje atrybuty poprzez zabudowanie budynkiem. Inwentaryzacja przyłączy do budynku wprowadza dane do Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Następnym aspektem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest weryfikacja wykonania względem przebiegu uzgodnionego w na naradzie koordynacyjnej. Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, do odbioru wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji z pomiaru powykonawczego, jaką jest wspomniany wcześniej operat inwentaryzacji budynku.

Dla swojej ważności inwentaryzacja budowlana wymaga sporządzenia przez osobę posiadające stosowne uprawnienia, która poświadcza zgodność danych zawartych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym.

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana, a więc inwentaryzacja budynków mieszkalnych i użytkowych to nasza specjalność. Na potrzeby Klientów z terenu województwa śląskiego,  a także całej Polski przeprowadzamy wszystkie niezbędne pomiary tak, aby inwentaryzacja powykonawcza budynku była kompletna, a budynek mógł zostać dopuszczony do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zajmujemy się inwentaryzacją obiektów mieszkalnych i użytkowych, w tym magazynów i hal produkcyjnych, a także wielopowierzchniowych obiektów usługowych.

Prace geodezyjne wykonujemy na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, a także na potrzeby instytucji. Obok kompleksowej inwentaryzacji budowlanej świadczymy szereg usług specjalistycznych związanych z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych. Wykonujemy m.in. pomiar kubatury budynku, pomiar konstrukcji budynku, pomiary wykonujemy metodą skaningu laserowego 3D. Klientów zainteresowanych wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej budynku lub innymi pomiarami geodezyjnymi zachęcamy do kontaktu.

Szybka i rzetelna inwentaryzacja budynków

Zapewniamy precyzję wykonywanych pomiarów, dogodne terminy prac oraz krótki czas oczekiwania na realizację . W zależności od zakresu przeprowadzonej inwentaryzacji operat inwentaryzacji budynku dostarczamy w przeciągu kilku dni roboczych, umożliwiając Państwu szybkie i sprawne załatwienie formalności związanych z oddaniem obiektu do użytku.