Wytyczenia obiektów budowlanych

Wytyczenia obiektów budowlanych są poprzedzane geodezyjnym opracowanie projektu budowlanego w oparciu o pomiary sytuacyjne. Tyczymy sieci uzbrojenia terenu, przyłącza mediów, budynki jednorodzinne i wszelkiego rodzaju inne obiekty budowlane. Zakładamy reper roboczy na potrzeby budowlane.