Operat geodezyjny obsługi inwestycji

operat geodezyjny Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie) operat geodezyjny powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy. Bardzo ważne miejsce w operacie geodezyjnym zajmują szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dodatkowo, jeśli wykonano pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego położenia, operat z tych pomiarów również powinien być zawarty w dokumentacji geodezyjnej.

Operat geodezyjny a geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego

Operat geodezyjny jest dokumentem niezbędnym w toku prowadzenia geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektu budowlanego, pełni rolę dokumentującą przebieg prac. Obejmując tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu obsługa geodezyjna gwarantuje prawidłową realizację obiektu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.

Jakie czynności geodezyjne obejmuje obsługa budowy?

W ramach czynności geodezyjnych wykonywanych w toku budowy geodeta:

  • zapewnia geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego,
  • pomiar przemieszczeń obiektu i gruntu,
  • pomiar odkształceń obiektu,
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów.

 

Operat geodezyjny – profesjonalna obsługa na każdym etapie realizacji prac projektowych i budowlanych

Biuro MSG z siedzibą w Katowicach zapewnia profesjonalną obsługę inwestycji na każdym etapie realizacji prac projektowych i budowlanych. Na potrzeby naszych Klientów sporządzamy operaty geodezyjne, a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, niezbędną podczas składania wniosku o dopuszczenie obiektu do użytku. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z całego terenu województwa śląskiego. Obsługę geodezyjną oferujemy także na terenie województwa opolskiego i małopolskiego. Klientów zainteresowanych współpracą z naszym Biurem zachęcamy do kontaktu.