Pozwolenia wodnoprawne – usługi geodezyjne

operat wodnoprawnyPlanują Państwo inwestycję, która będzie związana z korzystaniem z usług wodnych  lub korzystaniem z wód np. poprzez wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego? Konieczne w tym przypadku będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą klientów w tym zakresie – począwszy od sporządzenia wniosku, wraz z załącznikiem którym jest operat wodnoprawny, aż po reprezentację przed organami administracji państwowej.

W zakresie operatów wodnoprawnych obsługujemy Klientów z całej Polski. Załatwiamy wszystkie formalności.

W jakich sytuacjach będą Państwu potrzebne pozwolenia wodnoprawne? Operat wodnoprawny jest wymagany na:

  • usługi wodne np. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; odprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych – wód opadowych lub roztopowych;
  • szczególne korzystanie z wód  np. nawadnianie i odwadnianie gruntów, a także upraw; korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
  • wykonywanie urządzeń wodnych np. drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • prowadzenie przez wody oraz wały przeciwpowodziowe mostów, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów oraz napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych .

To tylko nieliczne przykłady sytuacji, w których mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy.

Realizowany przez naszą firmę operat wodnoprawny składa się z dwóch części:

  • opisowej – uwzględniającej charakterystykę terenu oraz informacje na temat wszelkich planowanych prac,
  • graficznej – gdzie przedstawiony jest dokładny plan zagospodarowania wodnego wraz z uwzględnieniem urządzeń wodnych i zasięgu ich działania.

Pozwolenia wodnoprawne są tylko jednym z obszarów działalności, którymi zajmuje się nasza firma. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą. Proponujemy między innymi takie usługi jak inwentaryzacja dendrologiczna. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami lub odwiedzenia naszego biura znajdującego się w mieście Katowice. Pragniemy także poinformować, że nasze usługi świadczymy również na terenie pobliskich miast, a w przypadku stałych klientów także na terenie całego kraju.