Podział nieruchomości to jedno z częściej wykonywanych działań geodezyjnych, którego celem jest ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch działek, bez zmiany właściciela lub użytkownika wieczystego działek.

Na skutek dokonanego podziału, uzyskujemy możliwość rozporządzania prawem własności w odniesieniu do pierwotnej części nieruchomości, czyli oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli bez problemu sprzedać część nieruchomości lub oddać ją w darowiźnie.

Czym są nieruchomości rolne?

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są to nieruchomości gruntowe, których grunty są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej i ogrodniczej.

Na czym polega podział nieruchomości rolnej?

Podział nieruchomości rolnej, to nic innego jak ewidencyjne wyodrębnienie poszczególnych części działek oraz ustalenie granic podziału pomiędzy nimi. Wykonanie podziału musi zostać udokumentowane zgodnie z określonymi przepisami dotyczącymi technicznego oznaczenia terenu.

Podział działki rolnej

O procedurze podziału gruntów rolnych decyduje wielkość wydzielonych działek. Grunty rolne mogą być dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych, w zależności od wielkości wydzielanych działek. Jeśli każda z działek powstałych w wyniku podziału gruntu jest większa od 0,3 hektara, wówczas nie jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnej zawierającej dokonany podział. Celem przepisów regulujących podział działki rolnej jest zapobieganie nadmiernemu przekształcaniu działek na małe działki, z ich późniejszym zamiarem przekształcenia na działki budowlane.

Nasza firma oferuje swoim Klientom szeroki zakres profesjonalnych usług związanych z nieruchomościami. Zapewniamy terminową oraz rzetelną realizację pomiarów i atrakcyjne warunki cenowe. Zatem, jeśli poszukują Państwo specjalisty, który dokona podziału nieruchomości rolnej, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura.