Nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zajmujemy się szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. Obsługujemy transakcje kupna-sprzedaży, najem, dzierżawę gruntów rolnych.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, nieruchomości przemysłowych i komercyjnych.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomością to łączenie obsługi technicznej, obsługi administracyjnej oraz zarządzanie najmem. Właściwa korelacja wykonywanych zadań w trzech ww. obszarach prowadzi wprost do maksymalizacji dochodów z nieruchomości przy jednoczesnym optymalizowaniu ponoszonych kosztów.

Due dilligence nieruchomości

Due dilligence, czyli należyta analiza stanu nieruchomości w ujęciu prawnym, finansowym oraz technicznym. Jest to czynność będąca warunkiem koniecznym w procesie inwestycyjnym na nieruchomości.