Nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomością to łączenie obsługi technicznej, obsługi administracyjnej oraz zarządzanie najmem. Właściwa korelacja  wykonywanych zadań w trzech ww. obszarach prowadzi wprost do maksymalizacji dochodów z nieruchomości przy jednoczesnym optymalizowaniu ponoszonych kosztów.

Wspólnie z właścicielem lub inwestorem określamy cele do osiągnięcia na nieruchomości. Oczywiście wyznaczenie celów jest poprzedzone procesem due dilligence (należytą analizą stanu nieruchomości). W istocie wszystkie nasze działania podyktowane są lojalnością wobec klienta, dbamy o powierzony majątek i działamy ze szczególną starannością.  Ponad czynności zarządzania wynikające z przepisów prawa, wykonujemy usługi dodatkowe wynikające ze specyfiki naszej działalności.

Zarządzanie częściami wspólnymi w osiedlach domków jednorodzinnych

Tworzymy rozwiązania zarządzania dla osiedli domków jednorodzinnych, których właściciele są powiązani częściami wspólnymi, takimi jak na przykład wewnętrzne drogi dojazdowe, lokalne sieci uzbrojenia terenu, wspólne oświetlenie itp. Zarządzanie i utrzymanie takich części wspólnych często nastręcza wielu problemów. Kupując domek na osiedlu domków jednorodzinnych, rzadko nabywca zadaje sobie pytanie co się stanie kiedy w drodze dojazdowej powstanie dziura, a do współpracy w jej załataniu mamy np. 20 współwłaścicieli. Kolejnym problemem  może być rozliczanie kosztów wspólnego oświetlenia. Z uwagi na brak przepisów regulujących wprost tego rodzaju problemy opracowaliśmy rozwiązania sprawdzające się w takich sytuacjach. W zależności od charakterystyki osiedla opracowujemy plan zarządzania częściami wspólnymi.

Posiadamy w zasobie zarządzanych nieruchomości własne nieruchomości mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz produkcyjno-biurowe.