Nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zajmujemy się szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. Obsługujemy transakcje kupna-sprzedaży, najem, dzierżawę gruntów rolnych.

Skupujemy nieruchomości na terenie Górnego Śląska, zwłaszcza nieruchomości objęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem mieszkalno-usługowym MU, mieszkalnym mieszanym MM, oraz grunty rolne klasy IV i V.