Nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, nieruchomości przemysłowych i komercyjnych.

Operaty szacunkowe wykonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów w Sprawie Wyceny Nieruchomości oraz w oparciu o standardy rzeczoznawców majątkowych zawarte w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Nieruchomości. Standardy te są opracowywane przez Komisję Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.