Mapy do celów prawnych

Wykonujemy czynności związane z oznaczeniem: ograniczonych praw rzeczowych w tym służebności gruntowych na nieruchomości, podziałów do korzystania (quo ad usum).

Zarówno na potrzeby wpisu takowych w dziale III księgi wieczystej jak również na potrzeby wykreślenia służebności niewykonywanych lub bezprzedmiotowych. Albowiem na skutek zmian własnościowych lub np. zmian numeracji działek ewidencyjnych nieruchomości, często po latach wpis ograniczonego prawa rzeczowego traci swoje uzasadnienie sensu stricto. Czynności geodezyjne najczęściej zlecane są w ramach procesów o ustanowienie np. służebności drogi koniecznej, kiedy to geodeta określa możliwości realizowania zadanej służebności. Jeśli w rachubę wchodzi ustanowienie służebności z wynagrodzeniem szczególnie istotne jest oznaczenie ograniczonego prawa rzeczowego co do powierzchni, a to z kolei przekłada się na wysokość wynagrodzenia lub jednorazowego odszkodowania.